Το «Ελαιόλαδο Πηλίου» συμμετείχε στην έκθεση Helexpo
που διοργανώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 εντός της
έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί συμμετείχαν περίπτερα
με ελιές και λάδια και η οικογενειακή επιχείρηση Βολιώτη
από τα Άνω Λεχώνια ξεχώρισε με το δικό της περίπτερο
κάνοντας συναντήσεις με εκπροσώπους του εξωτερικού
οι οποίες είχαν παραγωγικά αποτελέσματα.

ακολουθήστε μας...